Η εταιρία μας δραστηριοποιείται με την εισαγωγή και διακίνηση συστημάτων μετάδοσης βιομηχανικής κίνησης και των ανταλλακτικών τους.

Με την πολύχρονη τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο αυτό και την τήρηση αξιοπιστίας εγγυούμαστε τη λύση όλων των προβλημάτων που μπορεί να απασχολεί τον πελάτη μας, με κύριο γνώμονα την τήρηση των διεθνών προδιαγραφών ποιότητας.

Η βασική μας αρχή είναι ότι πρέπει να παρέχουμε πλήρη και άμεση τεχνική υποστήριξη στα προϊόντα που διαθέτουμε.
Κριτήρια επιλογής των συνεργατών μας είναι να διαθέτουν άριστη ποιότητα, υψηλή τεχνογνωσία, αναγνωρισμένο όνομα και πρωτοτυπία σε ανταγωνιστική τιμή.

Με έδρα την Κύπρο μπορούμε να παρέχουμε τα προϊόντα μας άμεσα και στην Ελλάδα.