ΦΡΕΝΑ

ΦΡΕΝΑ

Βιομηχανικά φρένα

Πολλαπλών εφαρμογών φρένα, κατάλληλα για γενικές βιομηχανικές χρήσεις, για γερανογέφυρες υλικών για ταινιοδρόμους, μηχανήματα ορυχείου κλπ.

Τυμπάνου τύπου NC και St
Δίσκου ODΒ
Δίσκου ασφαλείας FDE
Ηλεκτρουδραυλικοί μηχανισμοί ELDROS
Τύμπανα φρένων με ή χωρίς ελαστικό συμπλέκτη

 

    Twitter not configured.